• Audiovisuals

    audiovisuales

    Tenim divesos sistemes audiovisuals per a cobrir la demanda creixent d’instal·lacions amb les exigències tecnològiques més altes, ens esforçam per estar al dia quant a sistemes que ofereixin la millor imatge i el millor so.

    Sonoritzacions a l’aire lliure i en recintes tancats. Megafonia. Il·luminació tècnica. Llum dimeritzada. Disposam de torres elevadores, focus halogenurs, projectors de quars i focus filtre amb silicones de color, per 64 i 36. Faristols amb sistema de cablatge per a micròfons i pantalles de plasma de diferent format. Tot això muntat i amb el personal tècnic necessari al lloc i dia de l’esdeveniment.