• Il·luminacio

    firadelfang2011 015

    Disposam del servei bàsic de il·luminacio, imprescindible per completar qualsevol instal·lació: focus i projectors orientables de diferents potències i intensitats, quadres de control elèctric amb proteccions i bases d’endoll, connexió de servei i la possibilitat de facilitar el generador necessari per cobrir la potència requerida.