• ULTIMA DESCARGA 099

    Envelats Corbats

    Els envelats corbats són envelats formats per mòduls de 2 x 3 m de fons, que permeten que es puguin adossar per assolir la mida que vulgueu.

    Normalment van muntats amb el sostre i la part posterior en compost tèxtil transparent. També s’utilitzen molt com a envelats túnel per unir dos o més zones.

    Els envelats corbes inclouen el terra de tarima de fusta sobre estructura reticular metàl·lica d’1 x 1 m. L’acabat pot ser en fusta vista, envernissada o per emmoquetar. En muntatges especials, pot substituir-se per llosetes transparents amb decoració i il·luminació espectacular.