• P1001822

    Estand de Disseny

    Sens dubte l’ estand de disseny, és la millor forma de transmetre la imatge de la marca o producte. Es projecta tant en funció de les necessitats que s’han de desenvolupar a l’interior de l’espai com dels productes que s’han d’exposar.

    En decoració podem oferir innombrables possibilitats, fins i tot la seva adaptació a altres mides i posterior reutilització en diferents certàmens, amb la qual cosa s’amortitza ràpidament la inversió realitzada.